Tạo form đăng nhập bằng ngôn ngữ HTML

Bài tiếp theo trong Serie học HTML căn bản hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo form đăng nhập bằng ngôn ngữ HTML . Trong bố cục của một website hiện nay việc tạo một form đăng nhập cho người dùng khi vào websie dường như rất phổ biến, nhất là những website dạng bán hàng hay diễn đàn để có thể quản lý thành viên dễ dàng hơn.

 

Tạo form đăng nhập bằng ngôn ngữ HTML như thế nào?

Để đơn giản hóa vấn đề cũng như mang lại tính thẩm mỹ hơn, chúng ta sẽ tạo form dựa trên bố cục của một Table.

Chức năng của form đăng nhập như sau:

tạo form đăng nhập bằng ngôn ngữ html 003

 

Từ bố cục trên, chúng ta sẽ tạo 1 Table gồm 4 dòng và 2 cột. Sử dụng thuộc tính colspan cho dòng 1 và dòng 4.

 •  Bạn nên xem :  Các thẻ HTML định dạng Table

 

Code xử lý như sau:

tạo form đăng nhập bằng ngôn ngữ html

Trong đó :
 • Thẻ <input> để chúng ta tạo một ô để nhập văn bản vào. Các type trong thẻ <input> phải nhập đúng giá trị.
 • Tất cả các thẻ phải nằm trong cặp thẻ <form> </form>.
 • Thuộc tính action dùng để link đến một trang web khác khi người dùng nhập vào username + password và nhấp OK  ở ví dụ trên là xulyform.html.
 • Method = “post” là thuộc tính thông thường được sử dụng trong một form. Ngoài ra có thêm một số thuộc tính khác như Method=”get”.
 • Placeholder là đoạn text sẽ hiện ra trong ô nhập user và password nhằm mục đích hướng dẫn người dùng.
 • Button Reset có type là reset nhằm khôi phục lại giá trị ban đầu.
 • Button Ok có type là submit có ý nghĩa là gửi đi.

 

Lời kết : Việc tạo form đăng nhập bằng ngôn ngữ HTML không quá khó khăn mà chỉ cần vài dòng lệnh là đã thành công, nhưng tầm quan trọng của form trong một website là không thể phủ nhận. Bài tới mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một form đăng ký đơn giản bằng ngôn ngữ HTML. Hãy chú ý theo dõi nhé!

Chúc bạn thành công!

Những bài bạn nên xem:
 1. Các thẻ HTML định dạng Table
 2. Các thẻ HTML định dạng hình ảnh và video
 3. Cách dùng thẻ a để tạo liên kết trong HTML
 4. Các thẻ HTML định dạng danh sách (list)
 5. Các thẻ HTML định dạng văn bản
 6. Các thẻ HTML khai báo thông tin web căn bản