Cài đặt maldet (Linux Malware Detect – LMD)

Để cài đặt maldet, đầu tiên bạn cần đăng nhập vào VPS/Server sử dụng phương thức SSH bằng phần mềm putty. Sau đó, hãy bắt đầu gõ dòng lệnh để tải về:

 

Giải nén:

 

Truy cập vào thư mục vừa giải nén:

 

Và bắt đầu cài đặt bằng lệnh sau:

 

Một số thông tin hiện ra, và khi cài đặt thành công, bạn sẽ nhìn thấy các thông tin tương tự dưới đây:

 

Hãy nhớ vị trí file cấu hình cho phần mềm sẽ nằm tại /usr/local/maldetect/conf.maldet nhé!

Như vậy, bạn đã cài đặt xong phần mềm maldet.