Kiểm tra thứ hạng keyword thì có rất nhiều site và tools, nhưng miễn phí và chính xác thì khá ít. Hôm nay admin xin giới thiệu cho các bạn 1 site vừa nhanh, vừa chính xác và kiểm tra 1 lần được rất nhiều từ khóa.
Site: Keyword Position
Site đang hoàn thiện 😀
Còn đây là comment đánh giá của thành viên idichvuseo
Screenshot_3
Còn bạn? Bạn hay check ở đâu?

Rate this post