Chào các bạn,

Hôm nay có bạn nhờ mình fix lỗi ERR_CONTENT_DECODING_FAILED trên VPS cài Directadmin

Qua tìm hiểu thì là do zlib.output_compression đang để là Off nên chúng ta cần phải bật zlib.output_compression trong file php.ini

Đối với Directadmin, thì các bạn tìm file php.ini theo bài viết sau: https://help.directadmin.com/item.php?id=301

Tìm zlib.output_compression và sửa lại thành

zlib.output_compression = On

Sau đó khởi động lại apache để thay đổi có hiệu lực.

Chúc các bạn thành công.

Rate this post