- Advertisement -

Khi bạn mua 1 theme wordpress trên themefores chẳng hạn thì thường sẽ có phần nhập Purchase Code để tự động cập nhật, tuy nhiên không phải tất cả các theme đều hỗ trợ tự động cập nhật mà bạn phải cập nhật thủ công, vậy cập nhật theme wordpress thủ công như thế nào?

Trước khi cập nhật theme wordpress thủ công, bạn hãy nhớ giúp mình 1 điều: backup lại toàn bộ code và database hiện tại.

Bước 1: Copy lại toàn bộ những đoạn code bạn đã chèn trực tiếp vào trong file php của theme hiện tại (nếu có)

Bước 2: Upload theme wordpress phiên bản mới lên thư mục /wp-content/themes/ và giải nén đè lên các file theme cũ.

Sau khi giải nén theme wordpress phiên bản mới, bạn phải kiểm tra và chắc chắn rằng thư mục theme mới phải nằm trong /wp-content/themes/ và khi truy cập vào tên thư mục theme phải thấy file style.css cũng như index.php

Bây giờ bạn có thể truy cập vào wp-admin để kiểm tra xem theme đã cập nhật lên phiên bản mới hay chưa, nếu đã lên phiên bản mới thì bạn chèn lại những code đã backup ở bước 1 vào lại như cũ là được.

- Advertisement -

Nếu bị lỗi bạn cần restore lại bản backup và kiểm tra xem phiên bản theme wordpress mới có tương thích với phiên bản wordpress hiện tại bạn đang sử dụng hay không, nếu không tương thích bạn cần cập nhật phiên bản wordpress và tiến hành lại công việc cập nhật theme.

Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn cập nhật theme WordPress thủ công

5 (100%) 1 vote- Advertisement -